Szkolenie - System QMP w produkcji bydła mięsnego

 9 listopada 2016 r. 

Szkolenie zostało zorganizowane przez LODR w Kalsku oraz Polskie Zrzeszenie Producentów bydła Mięsnego. Program szkolenia obejmował m.in.: Certyfikację i standaryzację mięsa wołowego jako czynnik warunkujący uzyskiwaną cenę, prowadzenie produkcji w oparciu o odpowiedni dobór genetyczny, efektywne żywienie bydła mięsnego.

1/1

Hodowla Zwierząt Zarodowych 
Osowa Sień Sp. z o.o. 

© 2016 - 2021  by Andrzej Gierzyński