top of page
cats
LIM01a
LIM02

Bydło mięsne:

W roku 2016 rozpoczęliśmy nowy kierunek hodowli. Na bazie jałówek cielnych czystej krwi rasy Limousine zapoczątkowaliśmy hodowlę bydła mięsnego. Są to zwierzęta pochodzące od matek posiadających międzynarodowe księgi hodowlane - hardbooki. Poziom genetyczny stada jest wysoki, zarówno matki jak i ojciec tych zwierząt pochodzą z najlepszych francuskich hodowli.

Zwierzęta te obecnie ulokowane są w miejscowości Jędrzychowice. Obiekt w którym się znajdują ma do dyspozycji ok.9 hektarowe pastwiska. Perspektywą rozwoju jest kolejne 100 ha łąk  znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie .

Buhajki rodzące się poddawane będą selekcji pod względem budowy ciała. Najlepiej wycenione klasyfikowane będą jako reproduktory na punkty kopulacyjne natomiast pozostałe do opasu. Cieliczki po przeprowadzonej selekcji będą stanowiły materiał na remont oraz reprodukcję rozszerzoną stada do momentu osiągnięcia stanu około 100 matek.

HZZ

Osowa Sień

bottom of page