hzz002
hzz004
hzz003
hzz020a

Przetargi:

 
- Zapytanie ofertowe  -
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień zaprasza do składania ofert na dostarczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowania zgodnie z obowiązującą normą
-  oferty należy złożyć do dnia 26.11.2021 r. do godz 14:00
 
Pobierz plik ogłoszenia
 
- Zapytanie ofertowe  -
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień zaprasza do składania ofert na 
wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie obory na terenie 
fermy bydła mlecznego w Osowej Sieni
 
 - oferty proszę składać do dnia 05.12.2021 o godz 15:00

Pobierz plik ogłoszenia
 
- Przetarg  -
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Wschowa woj.lubuskie
- przetarg odbędzie się 17.11.2021  w siedzibie Spółki Przyczyna Górna 1.

Pobierz plik ogłoszenia