top of page
hzz002
hzz004
hzz003
hzz020a

Przetargi:

 
- Zapytanie ofertowe  -
HZZ Osowa Sień jest zainteresowana zakupem środków ochrony roślin
 
oferty należy złożyć do dnia 27.03.2023 r. do godz 10:00
Pobierz plik ogłoszenia
 
- Zapytanie ofertowe  -
 HZZ Osowa Sień jest zainteresowana zakupem folii silosowych i rękawów 
foliowych średnica 270 cm
 
- oferty należy złożyć do dnia 04.04.2023 r. do godz 12:00
Pobierz plik ogłoszenia
 
- Zapytanie ofertowe  -
HZZ Osowa Sień jest zainteresowana zakupem siatki rolniczej do owijania bel
 
- oferty należy złożyć do dnia 04.04.2023 r. do godz 12:00
Pobierz plik ogłoszenia
 
- Zapytanie ofertowe  -
HZZ Osowa Sień jest zainteresowana zakupem konserwantów do kiszonek z kukurydzy, trawy, lucerny
i kiszonego ziarna kukurydzy
 
- oferty należy złożyć do dnia 04.04.2023 r. do godz 12:00
Pobierz plik ogłoszenia
 
- Zapytanie ofertowe  -
HZZ Osowa Sień zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wraz z obróbką  2 szt. drzwi
 w budynku biurowym na fermie Przyczyna Górna
 
- oferty należy złożyć do dnia 24.03.2023 r. do godz 14:00
Pobierz plik ogłoszenia
 
- Zapytanie ofertowe  -
HZZ Osowa Sień jest zainteresowana  wynajeciem usługi polegajacej na przyjęciu odpadów
i poddaniu ich procesowi przetwarzania (odpady inne niż niebezpieczne)
 
- oferty należy złożyć do dnia 07.04.2023 r. do godz 15:00
Pobierz plik ogłoszenia
bottom of page