top of page
hzz026
siedziba 1
OS004
aa4990_2d82233e61694e5c8b77301195bbdefe-mv2

O nas:

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. położona jest na Ziemi Lubuskiej, tuż przy granicy z Wielkopolską. Przedsiębiorstwo zaczęto tworzyć w lutym 1945 roku na pozostałościach opuszczonych poniemieckich majątków ziemskich. Od roku 1995 działa jako spółka prawa handlowego ze 100 % udziałem skarbu państwa, którego przedstawicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. należy do wiodących przedsiębiorstw hodowli bydła mlecznego w Polsce, funkcjonuje na około 3700 ha.

Nasza Spółka jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, nagrodę „HIT” II miejsce w ogólnokrajowym konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” jak również od wielu lat uczestniczy w krajowych wystawach zwierząt, gdzie zdobywa czołowe miejsca.

Podstawowym i najważniejszymi produktami firmy pod kątem sprzedaży są: 


- w produkcji zwierzęcej:  mleko, materiał hodowlany – buhajki hodowlane i jałowice cielne,       młode   byczki rzeźne, bydło opasowe 
- w produkcji roślinnej:  pszenica konsumpcyjna, buraki cukrowe, rzepak ozimy oraz              kukurydza.

inż. Edmund Apolinarski

 dyrektor firmy w latach 1945-1990 

- Rys historyczny -

Początki powstania Hodowli Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni sięgają 1945 roku, kiedy to w lutym na propozycję Urzędu Ziemskiego w Lesznie inż. Edmund Apolinarski objął administrację zespołu majątków z siedzibą w Niechłodzie, którego pola przylegały do gruntów Osowej Sieni i Dębowej Łęki. Inżynier Edmunt Apolinarski zainteresował się tymi majątkami, pomimo iż były zdewastowane, a obory, chlewnie i stajnie zniszczone i puste.

Przedsiębiorstwo od 1946 roku funkcjonowało jako Zespół Rolny. W tym czasie firma otrzymuje 7 traktorów. Pierwsi pracownicy to: główna księgowa - Helena Owsiana, Teodor Marciniak, Józef i Walenty Drobnikowie, Stanisław Kaczmarek, Jan Kalitka, Władysław Woźny, Ignacy Maćkowiak. Pierwszym traktorzystą był Stefan Toboła.

 • 1947 rok do grona pracowników dołącza Franciszek Klauza, człowiek, który doprowadził owczarstwo w Osowej Sieni do świetności.

 • Wrzesień 1948 rok - pod kierownictwem dyrektora inż. E. Apolinarskiego Zespół Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Osowej Sieni staje się centrum zarządzania dziewięcioma majątkami.

 • 1949 rok - Państwowe Nieruchomości Ziemskie uchwałą Rady Ministrów z lipca 1949 r. przekształcono w Państwowe Gospodarstwa Rolne.

 • 1950 rok - Zespół Osowa Sień posiada 11 gospodarstw o powierzchni 5000 ha, zatrudnia ok. 900 osób. W lutym dochodzi do zmian organizacyjnych w życiu społeczno–politycznym zespołu, powstają: Rolna Rada Zakładowa, Komitet Zakładowy PZPR, Zespołowy Zarząd Związku Młodzieży Polskiej, a także otwarto Dom Kultury w Osowej Sieni, w którym pracowały zespoły artystyczne pod kierownictwem Ireny Apolinarskiej. Chlubą Ośrodka była również wybudowana w późniejszym okresie bogato wyposażona biblioteka. Rozpoczęto także budowę mieszkań dla pracowników PGR Osowa Sień.

 • 14.02.1953 roku - powołano do życia Centralny Zarząd Hodowli Zarodowej, którego celem było zapewnienie stałego dopływu wartościowego materiału hodowlanego, a przede wszystkim rozpłodników.

 • 1953 roku - Państwowe Gospodarstwo Rolne Osowa Sień zostaje przekształcone w Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej i w takiej formie funkcjonuje do 30 czerwca 1993 roku.

 • 1955 – 1964 rok- na terenie ośrodka Osowa Sień organizowane są Ogólnokrajowe Pokazy Hodowlane. Czołowe lokaty zdobywają owce, bydło i trzoda chlewna z Osowej Sieni.

 • 1962 rok - uznanie całego stada bydła w Ośrodku za zarodowe.

 • 16 kwiecień 1964 - rok POHZ Osowa Sień otrzymuje sztandar przechodni Rady Ministrów dla najlepszego przedsiębiorstwa w kraju.

 • Czerwiec 1964 rok - dyrektor E. Apolinarski zostaje odznaczony przez Radę Państwa Orderem Budowniczego Polski Ludowej za osobisty wkład w budowę i rozwój przedsiębiorstwa rolniczego w Osowej Sieni.

 • 1967 rok - Ośrodek zdobył na stałe Sztandar Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Zarządu Głównego ZZPR za wyniki produkcyjne.

 • 1974 rok - wyróżnienie dla Osowej Sieni w postaci Orderu Sztandaru Pracy I klasy.

 • 1974 rok - sprowadzono z USA oraz Kanady jałówki cielne rasy HF, i rozpoczęto prace nad upowszechnianiem bydła tej rasy w Polsce.

 • Czerwiec 1975 rok - w Osowej Sieni odbywa się Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej.

 • 1982 rok - na dowód osiągniętych sukcesów, na trasie Osowa Sień – Wschowa postawiono pomnik buhaja ILONA będącego symbolem płodności, który ma podkreślać wysoką produkcję materiału hodowlanego męskiego i żeńskiego oraz symbolizować sprowadzenie z USA i Kanady pierwszego typowo mlecznego bydła rasy Holsztyno-Fryzyjskiej (HF) do Polski. Do dziś jest znakiem firmowym HZZ Osowa Sień.

 • 1990 rok - dyrektor - E. Apolinarski kończy pracę w POHZ, ustępując stanowiska inż. Tadeuszowi Ludwiczakowi. Nowy dyrektor, a potem prezes zarządu pełnił tę funkcję do 1998 roku.

 • W okresie od 30 czerwca 1993 do 5 lipca 1995 roku ośrodek funkcjonuje w niezmienionej formie w strukturach AWRSP jako Ośrodek Hodowli Zwierząt Skarbu Państwa.

 • Od 6 lipca 1995 - działa jako spółka prawa handlowego pod nazwą: Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. ze 100% udziałem Skarbu Państwa, którego przedstawicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

 • 1995 rok - całkowita likwidacja chowu owiec.

 • 1 grudnia 1998 rok - funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Spółki HZZ Osowa Sień obejmuje mgr inż. Czesław Kryszkiewicz.

 • 1999 rok - rozpoczęto remont pałacu w Przyczynie Górnej, dokąd w 2003 roku przeniesiono siedzibę Zarządu Spółki HZZ Osowa Sień.

 • 1999 rok - likwidacja chowu trzody chlewnej.

 • 2001 rok - likwidacja chowu koni.

 • 2 października 2003 roku - obchodzono jubileusz 50 -lecia Hodowli Zarodowej w Osowej Sieni, który związany był z oddaniem do użytkowania nowych obór o światowym poziomie w Osowej Sieni i Przyczynie Górnej.

 • W 2015 roku - obchodzono jubileusz 70 - lecia Hodowli Zarodowej w Osowej Sieni i 20-lecia Spółki, połączony z otwarciem nowoczesnej fermy bydła na 700 szt. w Jędrzychowicach.

 • 3 lutego 2016 rok - funkcję Prezesa Zarządu obejmuje mgr inż. Jan Pabierowski.

Galeria archiwalnych zdjęć

bottom of page