top of page
rzepak000
hzz020a

Oferta:

Produkcja zwierzęca:

- mleko - pochodzące z obór wolnych od białaczki i posiadające atesty weterynaryjne     

                zgodne z wymogami Unii Europejskiej - roczna sprzedaż ponad 10mln litrów,

- cielęta - byczki rzeźne,

- buhajki hodowlane.,

- jałówki hodowlane

- jałówki cielne

- bydło opasowe

 

Produkcja roślinna:

- pszenica konsumpcyjna,

- rzepak ozimy,

- buraki cukrowe,

- kukurydza.

 

Usługi:

- świadczenie usług rolniczych w zakresie zakiszania zielonek, ziarna zbóż, wysłodków    

- organizowanie seminariów i szkoleń dla pracowników, osób prywatnych oraz firm,

- siew i zbiór kukurydzy,

- siew buraków cukrowych,

- siew i zbiór zbóż.

bottom of page