hzz004
hzz003
hzz020a
hzz023

Siedziba Zarządu HZZ Osowa Sień 

1/3

Omłot pszenżyta 2017

1/2

Maj 2017 - przygotowywanie paszy objętościowej - zakiszanie lucerny

1/1

Nasze fermy - fotogaleria - styczeń 2017 r.

1/6

Hodowla Zwierząt Zarodowych 
Osowa Sień Sp. z o.o. 

© 2016 - 2021  by Andrzej Gierzyński