top of page
hzz004
hzz003
hzz020a
hzz023

Siedziba Zarządu HZZ Osowa Sień 

Omłot pszenżyta 2017

Maj 2017 - przygotowywanie paszy objętościowej - zakiszanie lucerny

Nasze fermy - fotogaleria - styczeń 2017 r.

bottom of page