top of page
J006
J005
OS008a
J007A
OS11a

Bydło mleczne:

Podstawowym i głównym celem działalności Spółki jest hodowla i chów bydła mlecznego z dolewem pow. 98,4% rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. 

                    
Chów i hodowla bydła prowadzona jest na nowo wybudowanych oborach z zapleczem na 1600 krów:

-ferma w Osowej Sieni na 822 stanowisk,
-ferma w Jędrzychowicach na 600 stanowisk,
-ferma w Przyczynie Górnej na 320 stanowisk.

Materiał hodowlany charakteryzuje się wysokim potencjałem genetycznym pod względem cech produkcyjnych i funkcjonalnych. Prowadzony przez Spółkę program hodowlany skupia się głównie na ciągłym doskonaleniu tych cech dążąc do uzyskania wysokiej produkcji przy zachowaniu prawidłowego statusu zdrowotnego stada.


Roczna produkcja mleka wynosi ok. 12 mln litrów
 

 

W kolejnych latach zakłada się :

  • Zakup nasienia buhajów z czołowych list rankingowych oraz prowadzenie doborów indywidualnych dla całego stada podstawowego i jałówek, co pozwoli na szybszy postęp genetyczny, produkcyjny oraz poprawę cech funkcjonalnych.

  • Stosowanie nasienia młodych buhajów wycenionych  genomowo.

  • Genomowe badanie jałówek

  • Utrzymanie aktualnego poziomu MB bez względu na zmiany w indeksie.

  • Wybór jałówek kandydatek na Matki Buhajów w celu wcześniejszej inseminacji Ojcami Buhajów, co przyczyni się pozyskania buhajka hodowlanego.

  • Sprzedaż buhajków hodowlanych do stacji unasienniania i punkty kopulacyjne.

  • Rozszerzenie prac hodowlanych o embriotransfer zarodków z własnej produkcji od jałowic najlepiej wycenionych genomicznie oraz zakupionych z najlepszych stad z całego świata.

HZZ

Osowa Sień

bottom of page