top of page
rzepak000
a01
a02
a04
a07
a03

Produkcja roślinna:

Firma. prowadzi produkcję roślinną na użytkach rolnych o powierzchni 3.612 ha z czego 2.795 ha stanowią grunty orne. Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz kukurydzy na ziarno i kiszonkę.

 

Udział poszczególnych upraw w strukturze użytków rolnych przedstawia się następująco:

zboża    30%

rzepak     14%

kukurydza na ziarno   7%

kukurydza na kiszonkę   19%

lucerna   5%

łąki i pastwiska    17%

 

Do sprzedaży przeznaczamy pszenicę, rzepak, buraki cukrowe. Pozostałe zboża i pasze objętościowe wykorzystujemy na własne potrzeby.

 

Stosowanie najnowszych technologii oraz wykorzystanie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu rolniczego umożliwia osiąganie wysokich plonów, a produkty pochodzące z zakładu charakteryzują się wysoką jakością.

HZZ

Osowa Sień

bottom of page