Oddanie nowego cielętnika na Fermie w Osowej Sieni, 26.06.2020 r.

Na fermie w Osowej Sieni został zakończony II etap budowy cielętnika.  Otwarcie całego obiektu  nastąpiło  26 czerwca 2020 r. Przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Zarządu Jan Pabierowski, Kierownik Fermy Osowa Sień Elżbieta Franczak oraz Specjalista ds inwestycji Patryk Glapa .
Stara wiata magazynowa została gruntownie zmodernizowana i przekształcona na cielętnik o wymiarach:  85 m długości i 15 m szerokości.  Mieści się w nim 137 szt. indywidualnych kojcy dla cieląt. inwestycja znacznie poprawi warunki bytowe zwierząt.
 

Hodowla Zwierząt Zarodowych 
Osowa Sień Sp. z o.o. 

© 2016 - 2021  by Andrzej Gierzyński