Ogólnopolski konkurs - Producent Bydła Mięsnego roku 2021 , marzec 2022

Prezes Jan Pabierowski otrzymał wyróżnienie w  Ogólnopolskim konkursie 
- Producent Bydła Mięsnego roku 2021 , w kategorii hodowca