top of page

Ufundowanie telefonów komórkowych dla PSP Wschowa, marzec 2023

22 marca 2023 r. nasza Spółka przekazała nieodpłatnie dwa telefony komórkowe  wraz z akcesoriami dla Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Przekazane  smartfony przyczynią się do popraw jakości systemu łączności jednostek ratowniczych podczas prowadzenia działań.

bottom of page