top of page

18 kwietnia 2023  - szkolenie teoretyczno-praktyczne na terenie fermy Jędrzychowice
- techniki oprowadzania i prezentowania zwierząt na wystawach bydła hodowlanego.

18 kwietnia 2023  na terenie fermy Jędrzychowice odbędzie się szkolenie
teoretyczno-praktyczne   - techniki oprowadzania
i prezentowania zwierząt na wystawach bydła hodowlanego.

   Szkolenie organizuje PFHBiPM , przeznaczone jest dla hodowców / osób 
oprowadzających zwierzęta podczas wystaw. Omówione zostaną również 
procedury ringowe i praktyczny pokaz ich zastosowania.

bottom of page