top of page

Demonstracje z zakresuNowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych - czerwiec, sierpień, październik 2023 r.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku rozpoczyna realizację operacji pt. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” . W ramach demonstracji szkolenia praktyczne będą się odbywać  również w Spółce HZZ Osowa Sień.

 Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych. Polega na założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach będących pod kontrolą użytkowości mięsnej oraz przeprowadzeniu praktycznych szkoleń dla ostatecznych odbiorców w formie 3 wizyt w gospodarstwie.

Demonstracja uwzględnia następującą tematykę: odpowiedni dobór ras, zasady żywienia i utrzymania zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne, wymogi dotyczące dobrostanu, zasady bioasekuracji gospodarstw i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, elementy rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzania stadem i gospodarstwem.

Szkolenia praktyczne będą się odbywać w Spółce HZZ Osowa Sień w terminach:

  • 14-15 czerwiec 2023 r.

  • 30-31 sierpień 2023r.

  • Październik 2023r.

1.jpg
5.jpg
2.jpg
6.jpg
3.jpg
4.jpg
7.jpg
bottom of page