top of page

Dożynki zakładowe 11.09.2021

11 września 2021 przy siedzibie zarządu odbyły się jak corocznie Dożynki zakładowe. Uroczystości zaczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Józefa w Przyczynie Górnej.

Po uroczystej Mszy św. tradycyjny obrzęd dożynkowy poprowadziły dzieci z Domu Kultury z Moraczewa. Wystąpiła również Kapela BAJER z Nowej Soli wykonując biesiadne pieśni i przyśpiewki regionalne.  
W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia - /Złoty Medal Honorowy/ przyznany przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP Dyrektor Generalnej KOWR Pani Małgorzacie Gośniowskiej-Kola, Konsulowi Generalnemu Węgier Paul ILLES oraz Przewodniczącemu Solidarności Region Wielkopolska Panu Karolowi Pabisiak. Prezes Zarządu Jan Pabierowski  oraz ks. proboszcz Dziekan Dariusz Ludwikowski otrzymali z rąk gen. Włodzimierza Pacelta /Order Świętego Stanisława.
/Zabawa taneczna trwała do białego rana./

bottom of page