top of page

Konferencje z innowacyjności 

W ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie HZZ Osowa Sień odbędą się zorganizowana wspólnie z LODR w Kalsku trzy konferencje:

  • I konferencja pt. Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych 

  • II konferencja pt. Uprawa bezorkowa propozycją na innowacje w rolnictwie 

  • III konferencja pt. Uprawa bezpłużna - innowacje i praktyka 

  • IV konferencja pt. Innowacje w procesie pozyskiwania mleka 

​​

I Konferencja: Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych

Konferencja odbyła się 12 kwietnia 2016r.
Realizacja konferencji to wspólne przedsięwzięcie organizacyjne Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - koordynatora wojewódzkiego Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz jego partnerów Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej oraz firmy BAG Precision Farming Sp. z o.o. z Krzemieniewa. 
Konferencję otworzył oraz gości przywitał Pan Zbigniew Żywień - Dyrektor LODR Kalsk, który mówił o potrzebie realizacji szkoleń, zwłaszcza z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Wiedza zdobyta w ten sposób znacznie ułatwi rolnikom podejmowanie bardziej odważnych decyzji w zakresie wprowadzania innowacji w swoich gospodarstwach, co może mieć kluczowe znaczenie przy składaniu wniosków o przyznanie płatności np. z działania modernizacja w ramach PROW 2014-2020. 
Następnie głos zabrał Pan Jan Pabierowski - Prezes HZZ Osowa Sień. Pan Prezes przywitał gości, wyraził zadowolenie, że może gościć uczestników konferencji w swoim przedsiębiorstwie oraz zapewnił, że HZZ będzie wspierał podobne inicjatywy w przyszłości a drzwi zawsze będą otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea innowacji i współpracy. 
W części wykładowej konferencji Pan Radoław Zalewski - doradca agronomiczny w firmie BAG Precision Farming Sp. z o.o - przedstawił temat "Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zmiennego nawożenia rzepaku i zbóż ozimych". Pan Radosław, omówił podstawy nawożenia azotem w zależności od zmienności glebowej oraz efektywności nawożenia, zaprezentował oraz wyjaśnił zasadę działania innowacyjnych urządzeń do precyzyjnego określania potrzebnej dawki azotu takich jak N-Tester i N-Sensor, wyjaśnił rolę geoportalu - miejsca gdzie są gromadzone i przechowywane dane pozyskane podczas skanowania roślin. Tak pozyskane dane o plantacji służą do opracowania tzw. map aplikacyjnych i związanej z tym rekomendacji nawozowej, co w następnym etapie wykorzystuje się już bezpośrednio na polu podczas aplikacji odpowiedniej dawki nawozu w zależności od potrzeby rośliny. 
Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji udali się autokarem na pole pszenicy należące do HZZ Osowa Sień, gdzie przeprowadzono demonstrację działania urządzenia YARA N-Sensor oraz Yara N-Tester. Pokaz przeprowadziła firma BAG Precision Farming Sp. z o.o z Krzemieniewa. Uczestnicy mogli w praktyczny sposób zapoznać się z działaniem obu urządzeń. N-tester to małe (kieszonkowe) urządzenie służące natychmiastowego określania bieżącego zapotrzebowania na azot. N - Sensor z kolei to czujnik azotu, który wykrywa obszary o różnym stopniu pobrania azotu przez rośliny. Jest montowany na dachu ciągnika. Podczas przejazdu po polu system Yara N-sensor skanuje łan roślin z lewej i prawej strony ścieżki technologicznej i jednocześnie wylicza zalecaną dawkę nawozu, która jest następnie wysiewana przez wysiewacz lub opryskiwacz dokładnie na zbadany fragment pola. W naszym przypadku skaner współpracował z opryskiwaczem ze względu na zastosowanie RSM w nawożeniu pszenicy.

um było poświęcone pamięci inż. Edmunda Apolinarskiego, wieloletniego prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej - OHZ w Osowej Sieni, zasłużonego zootechnika, inicjatora i realizatora idei uszlachetnienia krajowych krów mlecznym bydłem rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Celem konferencji było przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w zakresie wykrywania, zapobiegania i zwalczania chorób u zwierząt gospodarskich.

Głównym sponsorem tego Forum była nasza Spółka

Konferencja 00
Konferencja 00
press to zoom
Konferencja 01
Konferencja 01
press to zoom
Konferencja 02
Konferencja 02
press to zoom
Konferencja 03
Konferencja 03
press to zoom
Konferencja 04
Konferencja 04
press to zoom
Konferencja 05
Konferencja 05
press to zoom
1/2

II Konferencja: Uprawa bezorkowa

W dniu 24 maja br. zrealizowana została kolejna konferencja pn. Uprawa bezorkowa . W programie znalazły się wykłady naukowców jak również dystrybutorów sprzętu rolniczego oraz praktyków. Niezmiernie cenne były również liczne dyskusje oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Konferencję otworzyli i przekazali kilka słów wprowadzenia: Zbigniew Żywień - Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Jan Pabierowski - Prezes HZZ Osowa Sień Sp. z o.o. - partner Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Wykład pt. Uprawa bezorkowa a tradycyjna - zalety i wady, autorstwa prof. dr hab. inż. Dariusza Jaskulskiego oraz dr hab. inż. Iwony Jaskulskiej, prof. UTP z Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wygłosił prof. dr hab. inż. Dariusza Jaskulski - Kierownik Katedry. Wykład poruszył tematy związane z kondycją gleb uprawnych oraz wpływem na jej stan różnych systemów uprawy roli ze szczególny uwzględnieniem systemu strip till - tj. pasowej uprawy gleby. 
Następnie uczestnicy udali się na wizję lokalną uprawy pszenicy ozimej. Podczas pokazu polowego była możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem uprawy pszenicy ozimej uprawianej w dwóch sposobach uprawy: płużnej i bezorkowej. Prezentacja plenerowa odbyła się na polach HZZ Osowa Sień w Konradowie. Zastosowane technologie przybliżył inż. Henryk Radomski, Kierownik Produkcji Roślinnej w HZZ Osowa Sień. 
Następnie uczestnicy udali się na wizję lokalną uprawy pszenicy ozimej. Podczas pokazu polowego była możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem uprawy pszenicy ozimej uprawianej w dwóch sposobach uprawy: płużnej i bezorkowej. Prezentacja plenerowa odbyła się na polach HZZ Osowa Sień w Konradowie. Zastosowane technologie przybliżył inż. Henryk Radomski, Kierownik Produkcji Roślinnej w HZZ Osowa Sień. 
Prelegenci podzielili się wynikami swoich badań, przedstawili wieloletnie analizy korzystnych zmian ekonomicznych i klimatycznych w swoich gospodarstwach oraz obiektach badawczych. Na konferencji obecni byli również przedstawiciele czasopisma rolniczego "Bez Pługa" z Warszawy. 

innowacje_02
innowacje_02
press to zoom
innowacje_03
innowacje_03
press to zoom
innowacje_04
innowacje_04
press to zoom
innowacje_05
innowacje_05
press to zoom
innowacje_06
innowacje_06
press to zoom
innowacje_07
innowacje_07
press to zoom
1/3

II Konferencja - "Uprawa bezpłużna - innowacje i praktyka"

W dniu 27 września br. odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez LODR w Kalsku "Uprawa bezpłużna - innowacje i praktyka" . Szkolenia, które po raz kolejny zgromadziło pełną salę uczestników. Interesujące, naukowe i praktyczne podejście do tematu zaprezentował dr hab. inż. Tomasz Piskier prof. nadzw. - Kierownik Katedry Agrobiotechnologii Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. W swoim wykładzie prof. Piskier omówił współczesne systemy uprawy roli, ich wady, zalety, stosowane technologie. W ciekawy sposób zapoznał uczestników szkolenia: rolników, przedstawicieli świata nauki oraz doradców z wynikami swoich badań i doświadczeń w zakresie systemu uprawy bezpłużnej. Wskazał na błędy popełniane w tym systemie, które niejednokrotnie powodują, że rolnicy nie uzyskują zamierzonego efektu. 
Po interesującym wykładzie odbył się pokaz pracy maszyn do uprawy bezpłużnej z wykorzystaniem sprzętu i pola HZZ Osowa Sień. Stanowiskiem do pokazu było pole po rzepaku ozimym. Uczestnicy z zainteresowaniem śledzili i oceniali pracę nowoczesnego agregatu Top Down produkcji Väderstad, który daje możliwość zarówno płytkiej, jak i głębokiej uprawy roli. Wykonuje pełne podcięcie ścierniska przy pomocy talerzy System Disc Aggressive, które tną i mieszają resztki pożniwne. Kolejnym zespołem roboczym w tym agregacie są zęby uprawowe, które spulchniają glebę nawet do 40 cm i mieszają ją na większej głębokości. Ostatni zabieg, czyli konsolidację gleby wykonuje wał uprawowy. Wraz z agregatem została zaprezentowana praca siewnika Horsch Pronto 6AS, który doskonale sprawdza się w warunkach uprawy bezpłużnej. 
Po powrocie z pokazu praktycznego nikogo nie trzeba było zachęcać do dyskusji. Uczestnicy szkolenia zaprezentowali swoje słuszne spostrzeżenia i własne doświadczenia z uprawą bezorkową. 

Konferencja3 (1)
Konferencja3 (1)
press to zoom
Konferencja3 (2)
Konferencja3 (2)
press to zoom
Konferencja3 (3)
Konferencja3 (3)
press to zoom
Konferencja3 (4)
Konferencja3 (4)
press to zoom
Konferencja3 (5)
Konferencja3 (5)
press to zoom
1/1

IV Konferencja -"Innowacje w procesie pozyskiwania mleka"

24 listopada br odbyła się konferencja pod tytułem "Innowacje w procesie pozyskiwania mleka". 
Konferencja składała się z dwóch części: wykładowej oraz praktycznej (prezentacja nowoczesnych rozwiązań na przykładzie obory w Jędrzychowicach). Swoje prelekcje wygłosili kolejno: Janusz Kupiński - głowny specjalista w LODR, koordynator Sieci SIR - zapoznał uczestników z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie w województwie lubuskim, Profesor Stanisław Winnicki z Uniwersytetu Przyrodniczo - Technologicznego z Poznania przedstawił temat "Robot udojowy - przyszłość już dzisiaj", Mateusz Pankowski, reprezentujący firmę ALTA GENETIKS z Łowicza, omówił " Dobrostan na fermach krów", Przemysław Kępiński z firmy EKONER zaprezentował "Praktyczny aspekt zastosowania dynamicznego pomiaru doju" oraz Tomasz Kruś - Dyrektor Regionalny GEA FARM TECHNOLOGIES z Bydgoszczy, zreferował temat " GEA Total Solution - zautomatyzowana produkcja mleka". 
Po części wykładowej uczestnicy udali się autokarem do Jędrzychowic, gdzie wzięli udział w praktycznym pokazie nowoczesnych systemów udojowych dla krów mlecznych na przykładzie obory w Jędrzychowicach, która została niedawno wybudowana . Pokaz przeprowadzili: Pan Janusz Kędziora - Główny Zootechnik w HZZ oraz Profesor Stanisław Winnicki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Poznania. 

Konferencja4 (1)
Konferencja4 (1)
press to zoom
Konferencja4 (2)
Konferencja4 (2)
press to zoom
Konferencja4 (3)
Konferencja4 (3)
press to zoom
Konferencja4 (4)
Konferencja4 (4)
press to zoom
Konferencja4 (5)
Konferencja4 (5)
press to zoom
Konferencja4 (6)
Konferencja4 (6)
press to zoom
1/2
bottom of page