Wizyta delegacji z Nowej Zelandii, 06.09.2017

Z wizytą w naszej firmie byli przedstawiciele Centrum Genetycznego
PFHBiPM wraz z specjalistami w dziedzinie ekonomii produkcji mleka z
Nowej Zelandii. Rozmowy dotyczyły projektu wprowadzenia indeksu
ekonomicznego oraz stworzenia populacji referencyjnej samic.

Hodowla Zwierząt Zarodowych 
Osowa Sień Sp. z o.o. 

© 2016 - 2021  by Andrzej Gierzyński