Artykuł w Lubuskie Aktualności Rolnicze  -  maj 2018