top of page

I Lubuska Konferencja "Chów i hodowla bydła mięsnego"     27-28.06.2017 
LODR w Kalsku

Nasza Spółka była współorganizatorem I Lubuskiej Konferencji "Chów i 
hodowla bydła mięsnego", która odbyła się 27-28 czerwca 2017 r. w LODR w 
Kalsku. W drugim dniu Konferencji odbył się pokaz praktyczny chowu bydła 
mięsnego w Gospodarstwie Rolnym Słońsk pana Dariusza Matkowskiego.
bottom of page