top of page

Medal Świętego Izydora Oracza,  Białystok 7 maja 2023r

          Kapituła Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku odznaczyła Prezesa naszej spółki Jana Pabierowskiego Medalem Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie.

         Uroczystość ku czci św. Izydora oracza odbyła się w niedzielę 7 maja 2023 r  w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Mszę celebrował metropolita białostocki abp. Józef Guzdek. Uhonorowani zostali rolnicy i przedsiębiorcy wykazujący się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju. Jak podkreślał Witold Karczewski, przewodniczący Stowarzyszenia, „otrzymują je ci, którzy dbają nie tylko o ziarno na chleb, ale dzięki którym Polska wieś od wieków jest ostoją wiary, przywiązania do Ojczyzny i tradycyjnych wartości”.

bottom of page