Posiedzenie Zarządu  Lubuskiego Związku Hodowców Bydła

 1 lipca 2021 w siedzibie Spółki obyło się posiedzenie

Zarządu Lubuskiego Związku Hodowców Bydła .

    Porządek posiedzenia:

  1.  Wręczenie Złotej Honorowej Odznaki Polskiej federacji Hodowców Bydła i Producentów  mleka - wśród odznaczonych znalazł się Prezes Zarządu Jan Pabierowski

  2.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu

  3. Sprawozdanie delegata z prac w Zarządzie PFHBiPM

  4.  Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

  5.  Aktualna sytuacja w ocenie bydła mlecznego

  6.  Sprawy bieżące Związku.