top of page

- 6-7 kwiecień 2017r -  XIII FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNE pt:   „Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej”. Organizowane przez UP Poznań poświęcone pamięci inż. Edmunda Apolinarskiego.

Forum było poświęcone pamięci inż. Edmunda Apolinarskiego, wieloletniego prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej - OHZ w Osowej Sieni, zasłużonego zootechnika, inicjatora i realizatora idei uszlachetnienia krajowych krów mlecznym bydłem rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

Celem konferencji było przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w zakresie wykrywania, zapobiegania i zwalczania chorób u zwierząt gospodarskich.

Głównym sponsorem tego Forum była nasza Spółka

bottom of page