top of page

XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych , Poznań 12-14 maja 2023r.

   W dniach 12-14 maja 2023r. odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Nasza spółka prezentowała się z bydłem mlecznym i mięsnym.

   Bydło mleczne hf: jałówka w kategorii 8-9 miesięcy , jałówka  w kategorii 14-15 miesięcy,  krowa pierwiastka  oraz krowa w II laktacji

Bydło mięsne Limousin:  dwie jałówki do 18 miesięcy i dwa byczki do 24 miesięcy.

   Nasze zwierzęta na wystawie zaprezentowały się  bardzo dobrze. Uzyskaliśmy tytuł czempiona i wice-czempiona w bydle mięsnym. Natomiast bydło mleczne uplasowało się w środku stawki.

bottom of page